Novo Naselje 19F, 22000 Bilice, Šibenik   •   +385 (98) 266 134   •   info@bramar.hr

Osnovne značajke


Osnovne značajke


Korozijski postojani čelici (nehrđajući čelici, Inox čelici)

1. Općenito o koroziji čelika

Korozija je spontano razaranje materijala pod djelovanjem okolnog medija – plina, kapljevine ili krutih agresivnih čestica, a zbog kemijskih ili elektrokemijskih procesa.
Kemijska korozija nastaje djelovanjem vrućeg i suhog zraka i plinova ili neelektrolita kao npr. benzin ili aceton na površinu čelika, čime dolazi do kemijskih reakcija, pretežno oksidacije (npr. FeO, Fe2O3 i Fe3O4).
Elektrokemijska korozija razvija se uz postojanje elektrolita (vodljive kapljevine ili vlažni plinovi) pri čemu se korodirani metal ponaša kao anoda i u obliku iona ulazi u otopinu. Elektrokemijski proces nastupa kada postoji razlika elektropotencijala dvaju kratkospojenih galvanskih elemenata, npr. dva različita metala u elektrolitu, različiti mikrostrukturni konstituenti ili nehomogenosti u strukturi metala.

Korozijska postojanost je svojstvo otpornosti materijala na djelovanje okolnog medija. Korozijski je postojaniji onaj materijal kod kojeg, u jednakim vanjskim uvjetima, dolazi do manje intenzivnog razaranja na površini ili do neželjenih promjena mikrostrukture. Korozijska postojanost procjenjuje se i mjeri preko: gubitka M kase (debljine) i volumena, promjene mehaničkih i ostalih svojstava tijekom korozijskog djelovanja, opažanja pojava površinskih oštećenja ili strukturnih promjena u nutrini presjeka kao i na druge načine. U praksi se kombiniraju različiti načini zaštite od korozije:

– primjena korozijski postojanog materijala (npr. Inox čelici),
– površinska zaštita manje postojanog materijala različitim metalnim i nemetalnim prevlakama,
– katodna zaštita,
– konstrukcijske mjere,
– dodavanje inhibitora korozije u okolni medij i dr.

 

2. Svojstva korozijski postojanih čelika

Korozijski postojani čelici su legure željeza sa kromom (Cr) i niklom (Ni) te drugim legirnim elemenatima kao što su: molibden (Mo), volfram (W) i titan (Ti). Korozijski otpornim čini ih niski sadržaj ugljika
(< 0,25%C),  visok sadržaj kroma (do 30%Cr) te monofazna struktura (feritna, austenitna, martenzitna).

 

 

AKCIJE I NOVOSTI


Otvoreni natječaji za posao

Radno mjesto zavarivač/bravar

IZDVOJENE REFERENCE


ZL Dubrovnik

  27.01.2014, 12:23h

Hotel Neptun

  27.01.2014, 12:15h

Hotel Vespera

  27.01.2014, 12:15h